"Samen naar meer tennis!"

Door actief samen te werken met de verenigingen, zorgen wij voor meer tennis in Nederland. Door middel van ledenwerfacties, laten we nieuwe mensen in aanraking komen met onze prachtige sport.

In het behouden van uw leden is Baars Tennisschool een waardevolle partner. Zo is de trainer de verbindingspersoon om nieuwe leden met elkaar in contact te brengen. Verder zetten wij, in samenwerking met de diverse commissies, een leuke en uitdagende activiteitenkalender op. Daarnaast organiseren we jaarlijks diverse club overstijgende activiteiten om leden te binden. Denk hierbij aan Beach Tennis, Baars Trainingsweken, Regiotrainingen, Dubbelspeltrainingen en het Baars Open Jeugdtoernooi.

Ook het versterken van het vrijwilligerskader is één van de pijlers van onze organisatie. Zo werken we actief samen met besturen en commissies om invulling te geven aan het kader en nieuwe vrijwilligers te binden. Vanuit zijn werk als KNLTB vertegenwoordiger heeft eigenaar Ruud Baars veel ervaring met het adviseren van verenigingen. Hierin is hij een waardevolle sparringpartner voor samenwerkende clubs.

Door voorop te lopen in het organiseren van ledenwerfacties. Door de huidige tennissers jaarlijks vernieuwende activiteiten aan te bieden. Door kwalitatief goede trainers in te zetten en de vrijwilligers van uw vereniging actief te ondersteunen krijgen we Nederland weer aan het tennissen!

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Baars Tennisschool