Het ‘spelletje’ tennis houdt in dat twee spelers proberen de bal zo lang mogelijk in het spel te houden(vastheid). Om de ‘sport’ tennis goed te kunnen spelen is een voorwaarde om eerst het spel, tennis, te beheersen. Een hoge mate van vastheid is dan ook het belangrijkste doel in mijn lessen.

Baars Tennisschool gaat uit van het probleem tennis. Op recreatief niveau wordt de uitslag van de wedstrijd niet bepaalt door het aantal winnende slagen, maar door het aantal fouten wat er gemaakt wordt. De bal keer op keer kunnen terugspelen is dus de eerste doelstelling. Op het moment dat de aankomende bal geen probleem meer is voor jou, gaan we wat meer eisen stellen aan de vertrekkende bal.

Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten in de lessen van Baars Tennisschool zijn:

  1. Wedstrijdgericht trainen
  2. Waarnemen – Beslissing – Uitvoering
  3. Zelfmanagement

Elke sporter is uniek
Baars Tennisschool gelooft dat ieder mens en dus elke sporter uniek is. Daarom zal de manier van coachen voor iedere sporter anders zijn. Bij een succesvolle samenwerking tussen coach en sporter is er sprake van een zekere mate van aanvulling. Een coach beschikt over bepaalde competenties, die een sporter niet of nauwelijks bezit. Zo zal een speler die geïnspireerd wil worden door mooie toekomstdoelen op zoek gaan naar een coach die lange termijn doelen nastreeft en wedstrijden ziet als een middel om deze te bereiken.

Verder geloven wij bij Baars Tennisschool heilig in het rationaliseren van bepaalde zaken. Vorm van de dag en flow zijn zaken waar men in een wedstrijd geen grip kan krijgen. Denk niet aan het publiek, aan de dingen die je gebeuren als je wint of als je verliest. Denk aan het hier en nu. Denk aan hoe je de volgende bal wél over het net en tussen de lijnen kan slaan. Denk aan hoe je de tegenstander zijn zwakke plek kan bloot leggen. Kunnen beredeneren waarom je bepaalde fouten maakt of een wedstrijd verliest, kan zorgen voor meer grip op een wedstrijd. Deze manier van tegen sporten aankijken is aan de trainers van Baars Tennisschool om tijdens de trainingen te stimuleren.