Algemeen

Artikel 1.
Als u lessen afneemt bij een trainer van Baars Tennisschool, gaat Baars Tennisschool er vanuit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Deze zijn te vinden op: https://www.baarstennisschool.nl/tennislessen/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-baars-tennisschool/ 

Artikel 2.
Een lesuur duurt zestig minuten, een half lesuur duurt dertig minuten. De trainer heeft binnen ieder lesuur 10 minuten pauze voor lunch, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over een baan. In het geval van privéles zal de trainer zijn/haar pauze inkorten tot maximaal vijf minuten.

Artikel 3.
Het lesgeld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden de administratiekosten (€ 5,00 per herinnering) bij de cursist in rekening gebracht.

Artikel 4.

Op het einde van elke lessenreeks zijn een aantal inhaaldagen opgenomen. Deze kunnen gebruikt worden om alle uitgevallen (door verzuim trainer, weersomstandigheden of anders) lessen in te halen.

Indien de inhaaldagen niet toereikend zijn voor het aantal gemiste lessen, dan biedt Baars TS tot tweemaal toe een alternatieve dag/tijd om te trainen aan de desbetreffende cursisten. Als de lesgroep dan niet kan, dan wordt er geen lesgeld terug betaald.

Baars TS maakt uiteindelijk de beslissing in hoeverre een trainer alternatieven heeft aangeboden. Baars TS gaat hier in alle redelijkheid en billijkheid mee om.

In het geval dat uitgevallen lessen, die gedurende de inhaalweken worden ingehaald, wederom uitvallen dan worden deze niet nogmaals aangeboden door de trainer. In dit geval wordt de les als gegeven gezien.

Artikel 5.
Een door weersomstandigheden afgebroken tennisles die voor 25% gegeven is, wordt als gegeven beschouwd.

Artikel 6.
Baars Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Artikel 7.
Eventuele schade opgelopen gedurende de cursus, waarvoor Baars Tennisschool verantwoordelijk wordt gesteld, wordt vergoed tot de hoogte van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8.
Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Baars Tennisschool heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 9.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en beheerd door Baars Tennisschool. Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden wordt er vanuit gegaan dat u de privacyverklaring op de website gelezen heeft. Bekijk hier: https://www.baarstennisschool.nl/baars-tennisschool/privacyverklaring/

Artikel 10.
Indien u de reguliere groepslessen afneemt, dient u lid te zijn van de vereniging waar deze lessen plaats vinden. Uitzondering hierop zijn de Maak Kennis met Tennis lessen(proeflessen).

Privéles

Artikel 11.
Trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist dienen 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt het lesgeld in rekening gebracht.

Groepsles

Artikel 12.
Na inschrijving vindt er onder geen enkele omstandigheid restitutie van het lesgeld plaats. In het geval van een blessure of een andere reden waardoor de cursist de lessen niet meer kunt volgen, blijft de betalingsverplichting staan.

In overleg met de trainer is het mogelijk dat de verhinderde cursist een ander zoekt voor de overgebleven lessen. De communicatie en facturatie blijft via de verhinderde cursist verlopen.

Artikel 13.
Baars Tennisschool behoudt te allen tijden het recht om de lestijd aan te passen.

Artikel 14.
Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.

Artikel 15.
Baars Tennisschool kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij één speler meer of minder in uw groep zal geen contact met u worden opgenomen. De kosten zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint.
 Bij meer dan één speler verschil neemt Baars Tennisschool contact met u op en zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. Baars Tennisschool zal niet het financiële verlies van het aantal cursisten in een groep compenseren.

Jeugdpakket

Bij meerdere verenigingen wordt gewerkt met het alles-in-1 jeugdpakket. In dit jeugdpakket worden kosten samengevoegd en als een gespreide jaarbetaling, per maand geïncasseerd. Hierin zijn de zomer- en winterlessen, het clublidmaatschap, deelname KNLTB competitie en de jeugdactiviteiten meegenomen. De vereniging subsidieert vaak een groot deel van de kosten, om het maandbedrag laagdrempelig te houden.

Wanneer je om welke reden dan ook besluit om uit het jeugdpakket te willen stappen dan zijn hier 2 uitstapmogelijkheden voor. Dit zijn voorafgaand aan de zomerlessen (rond maart) en voor de winterlessen (rond oktober). Rond deze tijd zal Baars Tennisschool een mail verzenden en hierin aangeven dat er een mogelijkheid is om uit te schrijven. Vergeet niet om ook de ledenadministratie van jouw club op de hoogte te stellen van je uitschrijving.